Λαμαρίνα ΠΑΝΕΛ

 

 

ΠΑΝΕΛ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Α) Τα θερμονωτικά πάνελ οροφής (τραπεζοειδούς προφίλ) R1000 είναι σχεδιασμένα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης και πρωτοποριακό σχεδιασμό στα άκρα του για απόλυτη στεγανότητα, ώστε να αποτρέπουν την συμπύκνωση υδρατμών σε μεταλλικά κτίρια. Παράγονται με μη επιβαρυντικά για το περιβάλλον υλικά, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, μηδαμινή συντήρηση και εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας.

Β) ΕΛΑΣΜΑΤΑ
Επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ χάλυβας  κατά  ΕΝ 10142: 90/ Α1 95,  ΕΝ 10147:91/ και A1 95  EN 10143  , σε πάχη από 0,40 mm  έως  0,75 mm, προβαμμένος με πολυεστερική βαφή (ΕΝ 10169). Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

Γ) ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Πυκνότητα : 40 ±  2 kgr/m3 
Ποσοστό κλειστών κυψελών : 95%
Κλάση Β2 ή Β3

Δ) ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Πάχους    : ± 2mm
Μήκους   : ± 5mm - 10 mm
Πλάτους  : ± 2mm

 

R1000. ΠΑΝΕΛ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ σε da N/m²

ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ mm

ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ mm

60

80

100

120

150

200

250

30

0.5

3,90

3,40

3,10

2,85

2,60

2,30

2,00

40

0.5

4,40

3,75

3,50

3,20

2,90

2,60

2,30

50

0.5

4,60

4,20

3,85

3,60

3,25

2,85

2,55

60

0.5

4,80

4,60

4,15

3,80

3,50

3,10

2,70

80

0.5

5,70

4,85

4,65

4,25

3,75

3,25

2,90

100

0.5

5,95

5,05

4,85

4,45

3,90

3,40

3,10

 

 

ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Α) Τα θερμονωτικά πάνελ πλαγιοκάλυψης iW1000 είναι σχεδιασμένα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης και πρωτοποριακό σχεδιασμό στα άκρα του για απόλυτη στεγανότητα, ώστε να αποτρέπουν την συμπύκνωση υδρατμών σε μεταλλικά κτίρια. Παράγονται με μη επιβαρυντικά για το περιβάλλον υλικά, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, μηδαμινή συντήρηση και εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας. Χρησιμοποιούνται κατά βάση για την πλαγιοκάλυψη τοίχων και ως εσωτερικά χωρίσματα κτιρίων, ενώ σε ειδικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ψευδοροφές.

Β) ΕΛΑΣΜΑΤΑ
Επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ χάλυβας  κατά  ΕΝ 10142: 90/ Α1 95,  ΕΝ 10147:91/ και A1 95  EN 10143  , σε πάχη από 0,40 mm  έως  0,75 mm, προβαμμένος με πολυεστερική βαφή (ΕΝ 10169).
Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

Γ) ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Πυκνότητα : 40 ±  2 kgr/m3 
Ποσοστό κλειστών κυψελών : 95%
Κλάση Β2 ή Β3

Δ) ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Πάχους    : ± 2mm
Μήκους   : ± 5mm - 10 mm
Πλάτους  : ± 2mm

iW1000. ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ σε da N/m²

ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ mm

ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ mm

60

80

100

120

150

30

0.5

3,40

3,20

2,80

2,60

2,54

40

0.5

4,10

3,70

3,40

3,15

2,85

50

0.5

4,70

4,20

3,70

3,45

3,20

60

0.5

5,30

4,70

4,30

3,95

3,60

80

0.5

6,05

5,55

5,10

4,80

4,50

 

 
 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr