Τεγίδες & Μηκίδες

 

 

 

Μηκίδες Τύπου C

 

Τα προϊόντα των μεταλλικών διατομών τύπου C διαμορφώνονται από έλασμα γαλβανισμένο υψηλής αντοχής ώστε να παρέχουν ένα αποτελεσματικό, ελαφρύ και οικονομικό σύστημα για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό.

 

Τα τυποποιημένα πάχη ελασμάτων τεγίδων (t) είναι 2.00, 2.50 & 3.00mm.

Οι τεγίδες τύπου C χρησιμοποιούνται ευρέως ως μηκίδες και επίσης, ως πλαίσια θυρών και παραθύρων. Επίσης, όταν συνδυαστούν με τις μεταλλικές διατομές τύπου Ζ προσφέρουν την απαιτούμενη στήριξη σε μια μεγάλη σειρά μεταλλικών αναρτούμενων στοιχείων. Οι τεγίδες τύπου C τοποθετούνται εύκολα και απλά χρησιμοποιώντας χαλύβδινες γωνίες στήριξης.

 

Τα τυποποιημένα μήκη τεγίδων τύπου C κυμαίνονται από 2 έως 14m (±10mm), ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο άνοιγμα των τεγίδων ορίζεται στα 9m.

Η διάτρηση των τεγίδων γίνεται ανά ζεύγη οπών και σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του αρμόδιου Μηχανικού. Στην περίπτωση των τεγίδων τύπου C120 & C140 έχουμε τρύπα ø14 και χρησιμοποιούμε κοχλίες Μ12-8.8mm με ροδέλα. Αντίθετα, στα άλλα δύο προφίλ τεγίδων C180 & C210 η τρύπα έχει διάμετρο ø18 και χρησιμοποιούμε κοχλίες Μ16-8.8mm με ροδέλα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΓΙΔΩΝ TΥΠΟΥ C  ( Διαστάσεις σε 2,00 – 3,00 mm )

ΠΡΟΦΙΛ

t

H

B

C

ΒΑΡΟΣ
kg/m

C 120-2.0

2.0

120

50

15

± 3.61

C 120-2.5

2.5

120

50

15

± 4.51

C 140-2.0

2.0

140

50

15

± 3.93

C 140-2.5

2.5

140

50

15

± 4.91

C 180-2.0

2.0

180

60

15

± 5.02

C 180-2.5

2.5

180

60

15

± 6.28

C 210-2.0

2.0

210

60

15

± 5.50

C 210-2.5

2.5

210

60

15

± 6.87

 

 

 

 

Τεγίδες Τύπου Z

Τα προϊόντα των μεταλλικών διατομών τύπου Ζ διαμορφώνονται από έλασμα γαλβανισμένο υψηλής αντοχής ώστε να παρέχουν ένα αποτελεσματικό, ελαφρύ και οικονομικό σύστημα για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό.

 

Τα τυποποιημένα πάχη ελασμάτων τεγίδων (t) είναι 2.00, 2.50 & 3.00mm.

Οι τεγίδες Ζ παρέχουν τη δυνατότητα αλληλοεπικάλυψης της μιας τεγίδας με την άλλη - συνεχές σύστημα σύνδεσης, οπότε με το διπλασιασμό του πάχους επιτυγχάνεται μια συνέχεια τεγίδων πολλών ανοιγμάτων έχοντας αυξημένη αντοχή στα σημεία των τεγίδων που παρουσιάζονται οι μέγιστες φορτίσεις.

Το μήκος υπερκάλυψης των τεγίδων στα ζευκτά εξαρτάται από το μέγεθος των φορτίων που παραλαμβάνουν οι τεγίδες καθώς και από τα ανοίγματα μεταξύ τεγίδων και πλαισίων. Συνήθως, το μήκος υπερκάλυψης τεγίδων είναι 0.8m. Άλλες μέθοδοι σύνδεσης τεγίδων σε μεταλλικές κατασκευές είναι η σύνδεση με «μανίκι» ή η αμφιέριστη στήριξη που χρησιμοποιείται σε απλές κατασκευές.

 

Τα τυποποιημένα μήκη τεγίδων τύπου Z κυμαίνονται από 2 έως 14m (±10mm), ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο άνοιγμα των τεγίδων ορίζεται στα 9m.

Η διάτρηση των τεγίδων γίνεται ανά ζεύγη οπών και σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του αρμόδιου Μηχανικού. Στην περίπτωση των τεγίδων τύπου Ζ140 έχουμε τρύπα Φ14 και χρησιμοποιούμε κοχλίες Μ12-8.8mm με ροδέλα. Αντίθετα, στα άλλα δύο προφίλ τεγίδων Ζ180 & Ζ210 η τρύπα έχει διάμετρο Φ16 και χρησιμοποιούμε κοχλίες Μ16-8.8mm με ροδέλα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΓΙΔΩΝ TΥΠΟΥ Z ( Διαστάσεις σε 1,50 – 3,00mm )

ΠΡΟΦΙΛ

t

H

A

B

C

ΒΑΡΟΣ
kg/m

Z 140-2.0

2.0

140

65

60

20

± 4.47

Z 140-2.5

2.5

140

65

60

20

± 5.59

Z 180-2.0

2.0

180

65

60

20

± 5.10

Z 180-2.5

2.5

180

65

60

20

± 6.38

Z 180-3.0

3.0

180

65

60

20

± 7.65

Z 210-2.0

2.0

210

65

60

20

± 5.57

Z 210-2.5

2.5

210

65

60

20

± 6.97

Z 210-3.0

3.0

210

65

60

20

± 8.36

 

 

 

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr