Αυλακωτές

 

Η Κυματοειδής (αυλακωτή) λαμαρίνα χρησιμοποιείται για επικάλυψη στέγης

και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό.

Έχει ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής στις μεταλλικές κατασκευές που προορίζονται

για κτηνοτροφική χρήση.

Η λαμαρίνα μπορεί να είναι γαλβανιζέ, αλουζίν (γαλβαλουμίνιο) και χρωματιστή 

με εργοστασιακή βαφή επί του γαλβανισμού

 

 

Είδος Λαμαρίνας Καθαρή Κάλυψη  Πάχος ( mm ) Βάρος ( kg/m )
Γαλβανιζέ -Galvanized

Αλουζίν  -Alouzin

Χρωματιστή -Colors
760mm 0,30 2,17
0,35 2,53
0,40 2,89
0,45 3,25
0,50 3,61 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr