Μορφής Ορθογώνια

 

 

 

 

Μορφής  

Ορθογώνια (EN 10219-1)

  

 


ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

0,90

1,00

1,20

1,50

2,00

11 x 16

0,37

0,40

0,48

0,60

 

20 x 14

0,46

0,51

0,61

0,77

 

30 x 15

0,62

0,69

0,83

1,04

1,36

30 x 20

0,69

0,77

0,92

1,15

1,51

40 x 20

0,83

0,93

1,11

1,39

1,82

40 x 30

0,97

1,08

1,30

1,55

2,10

45 x 30

 

 

1,41

1,75

2,32

50 x 20

0,97

1,08

1,30

1,61

2,13

50 x 25

1,06

1,17

1,41

1,75

2,32

50 x 30

1,12

1,24

1,49

1,86

2,48

50 x 40

1,26

1,40

1,68

2,10

2,79

60 x 20

1,12

1,24

1,49

1,86

2,48

60 x 30

1,26

1,40

1,68

2,10

2,79

60 x 40

1,40

1,55

1,86

2,33

3,11

70 x 20

 

1,40

1,68

2,10

2,79

70 x 30

 

1,55

1,86

2,33

3,11

70 x 40

 

 

2,05

2,57

3,39

80 x 20

 

1,55

1,86

2,33

3,11

80 x 40

 

 

2,24

2,80

3,71

100 x 20

 

 

2,24

2,80

3,71

100 x 30

 

 

2,42

3,02

4,01

100 x 40

 

 

 

3,23

4,30

100 x 60

 

 

 

3,71

4,93

ΕΙΔΟΣ : Κοίλοι δοκοί τετράγωνοι και ορθογώνιοι διαμορφωμένοι εν ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ : S235 ΚΑΤΑ EN 10025 (ST37 κατά DIN17100)

ΜΗΚΟΣ : Μήκος 5 έως 6m.

ΑΝΟΧΕΣ : Κατά EN 10219-2, DIN 59411.

ΠΑΧΟΣ : ±10% εκτός ζώνης συγκολλήσεως

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : ±1% των εξωτερικών διαστάσεων

ΜΗΚΟΣ : 0 έως +50mm

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr