Преимущества от употреба на Габиони

 

Преимущества..

Клетъчните габиони са обемни конструкции, които се подготвят в заводски условия и са направени от мрежи двойно усукани и запълнени с камъни Те образуват гъвкави,пропускливи структури във вид на подпорни стени и в същото време се сливат с естествената околна среда и стават част от природния ландшафт.. Един от най-надеждните начини в борбата със сипеите и каменопадите в планинските участъци и железопътните линии се явява използването на специални мрежи – двойноусукани, а така също и противосипейни панели.Габионите се използват вече последните 100 години в целия свят, заради моножество преимущества които предлагат.

Някои от тях са: ГЪВКАВОСТ, ДЪЛГОТРАЙНОСТ, ЗДРАВИНА, ЕКОЛОГИЧНОСТ, ИКОНОМИЧНОСТ, ПРОПУСКЛИВОСТ.

 

Гъвкавост:
Конструкциите са така изчислени спрямо конкретните дадености, че са способни да се противопоставят на всички натоварвания без разкъсвания. Габионните структури поглъщат всякакъв вид улягания и свлачища по терените без да се разрушават самите съоръжения. В условията на нестабилни терени, а също така и в зоните на свлачища, тяхната здравина и качество се явяват особено важни.

 

Дълготрайност :
Ефективността от дълготрайността на габионните конструкции не се намалява, а се повишава с годините, защото с течение на времето възниква уплътняване /улягане/ на почвените и скални наноси в празнините на габионите и със започването на прорастване на растения на тяхната повърхност. По този начин те се превръщат в природни  дружествени, строително-теренни обемни блокове..Допалнително трщбва да се забележи че габиона които е направен от двоено усукана мрежа и да се късе не се оплетя.

 

Здравина:
Мрежата от която се изготвят самите конструкции, има променящо се разкъсващо натоварване, като се почне от 2000 ÷ 60 000 кг/кв.м. или м. линеен, в зависимост от типа на полагане. Благодарение тези конструкции, габионите могат да противодействат на всички вид натоварвани. Τестовете които определят и сертифицират здравината на габионите са съгласно ASTM A 975-97, EN10 223-3, EN10 244-2. Стандартите за телта които се изполжва за произвоство на габионите се представият на

 

Екологичност:
Благодарение на това, че габионните конструкции допускат и не възпрепятстват прорастването и растежа на множество растения и дървета, то те се сливат със заобикалящата ги действителност и околната среда и сами по себе си те представляват естествени строителни блокове, които служат за украсяване на ландшафта.

 

Икономичност :
Конструкциите се явяват по икономични от вече добре познатите твърди и полутвърди железобетонни такива, като имат и следните преимуществамалки загуби при експлоатация; минимален обем работа по подготовка на основните съоръжения; простотата на конструкциите не изисква многобройна квалифицирана сила при монтажа; не е нужна направата на нови дренажни устройства /системи/, защото габионните конструкции се явяват пропускливи; много по евтини и по бързо приложими във всеки един случай, особенно при природни бедствия..

 

Пропускливост :
Високата пропускливост на нашите съоръжения и конструкции изключва възникването на хидростатически натоварвания. Дренажността и устойчивостта ги правят идеални за защита на склонове от ерозия, речни корита, язовири и много други по вид обекти.

 

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr